محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.

راز موفقیت من

من یک نابغه متولد نشدم؛
من یک فرد موفق متولد نشدم؛
من یک شکست ناپذیر متولد نشدم.
دوازده سال رو من فقط درس نخوندم!
من جنگیدم؛ با خودم، با حرف‌های دیگران، با ناملایمات و تلخی‌ها و سختی‌های روزگار و ...
آری من برای رویاهام جنگیدم؛ برای هدفم و هم اکنون به این باور رسیدم که خودم و تک تک انسان‌ها رو یک نابغه میدونم ...
همه انسان‌ها رو یک فرد موفق میدونم؛ چون همه‌ی ما به نوعی نابغه‌ایم اما میترسیم خودمون رو به این اسم صدا بزنیم؛ شاید چون گمان میکنیم وظیفه‌مون سنگین میشه، اما من این‌ها رو برای خود ثابت کردم.
اگه بخوام میتونم حدود هزار بهانه برای کنار کشیدن از مسیرم و ادامه ندادن بیارم اما هیچ‌گاه نخواستم مجبور بشم شکستم رو توجیح کنم؛ زیرا این یک خصوصیت و راه آخر آدم‌های ضعیفه!
توی شرایط سخت سال کنکور درس خوندم؛
توی مریضی‌هام درس خوندم؛
توی بی‌توجهی‌های اطرافیانم و شرایط نامساعد درس خوندم؛
توی شلوغی‌های حرف‌های مردمی که سعی در بازداشتن من میکردن، درس خوندم.
مبارزه کردم، شکست خوردم، زمین خوردم، زخمی شدم، خسته شدم، اما هرگز تسلیم نشدم.