درباره ما

آکادمی کنکور دانشجوشو متشکل از رتبه‌های برتر کنکور و مجرب‌ترین اساتید کشور

کیمیا فضل الهی
کیمیا فضل الهی مدیریت آکادمی
دانشجوی پزشکی - مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی - سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی چندین ساله - سابقه شرکت در همایش‌های انگیزیشی و آموزشی مختلف
شهاب شهبازی
شهاب هشبازی مدیریت آکادمی
دانشجوی دندانپزشکی - مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی - سابقه مشاوره و برنامه‌ریزی چندین ساله - سابقه شرکت در همایش‌های انگیزیشی و آموزشی مختلف

مشاوره، برنامه‌ریزی و هدایت تحصیلی

تدریس و رفع اشکال تمام دورس

انتخاب رشته نهم به دهم و انتخاب رشته کنکور

(تمام موارد فوق برای تمام رشته های تجربی، ریاضی، هنر، انسانی، زبان و فنی در تمام مقاطع تحصیلی می باشد.)

رتبه‌های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری که علاوه بر رتبه برتر بودن، مشاورها و برنامه‌ریزهای خیلی حرفه‌ای و قوی‌ هستند که به شما کمک می‌کنند تا مثل خودشان رتبه برتر شوید. 

همچنین برای مشاهده انواع طرح‌ها و فیلتر کردن مشاوران به صفحه‌ی “طرح‌های دانشجوشو” مراجعه کنید.

  • مشاوران ریاضی
  • مشاوران تجربی
  • مشاوران انسانی
  • مشاوران زبان
  • مشاوران متوسطه اول و تیزهوشان
سپهر باحجب

سپهر باحجب

مشاور رشته‌های ریاضی و تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تبریز
رتبه: 270 منطقه 1

فاطمه صفری

فاطمه صفری

مشاور رشته‌های ریاضی و زبان

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر
دانشگاه: تهران
رتبه: 556 منطقه 2

سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

مشاور ریاضی، تجربی و انسانی

رشته تحصیلی: دبیری فیزیک
دانشگاه: فرهنگیان شهید بهشتی
رتبه: 2700 منطقه 3

آرش کدخدایی

آرش کدخدایی

مشاور رشته‌های ریاضی و تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: ایران
رتبه: 237 منطقه 2

سید علی مومنی

سیدعلی مومنی

مشاور رشته‌های ریاضی و زبان

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
دانشگاه: صنعتی شریف
رتبه: 425 منطقه 2

شروین یزدانی

شروین یزدانی راد

مشاور رشته‌های ریاضی و تجربی

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر
دانشگاه: تهران
رتبه: 434 منطقه 1

سپهر باحجب

سپهر باحجب

مشاور رشته‌های ریاضی و تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تبریز
رتبه: 270 منطقه 1

مبینا نعمتی

مبینا نعمتی

مشاور ریاضی و تجربی

رشته تحصیلی: مهندسی برق
دانشگاه: علم و صنعت
رتبه: 158 منطقه 1

زهرا محبی راد

زهرا محبی راد

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تبریز
رتبه: 396 منطقه 3

آرش کدخدایی

آرش کدخدایی

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: ایران
رتبه: 237 منطقه 2

جواد بیات

جواد بیات

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: شهید بهشتی تهران
رتبه: 270 منطقه 2

محدثه مرادی پرست

محدثه مرادی پرست

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی جهرم
رتبه: 745 منطقه 1

محیا زیرک

مهیا زیرک

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی تبریز
رتبه: 445 منطقه 3

مهسا یزدانی

مهسا یزدانی

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: داروسازی
دانشگاه: علوم پزشکی جندی شاپور
رتبه: 560 منطقه 3

girl placeholder

فاطمه راعی

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان
رتبه: 521 منطقه 1

girl placeholder

مهتاب سامی

مشاور رشته‌های تجربی و زبان

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی همدان
رتبه: 794 منطقه 1

boy placeholder

محمدمهدی شکوهی

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه: 900 منطقه 3

دانیال فیروزیان

دانیال فیروزیان

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی گلستان
رتبه: 1400 منطقه 2

girl placeholder

محدثه خالویی

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:داروسازی
دانشگاه: علوم پزشکی زابل
رتبه: 1650 منطقه 3

girl placeholder

زهرا بقری

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی جهرم
رتبه: 1502 منطقه 2

سیما غریب شاه

سیما غریب شاه

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشی سمنان
رتبه: 2000 منطقه 2

علیرضا کرد

علیرضا کرد

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه: 1691 منطقه 2

سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

ریاضی، تجربی و انسانی

رشته تحصیلی: دبیری فیزیک
دانشگاه: فرهنگیان شهید بهشتی
رتبه: 2700 منطقه 3

حانیه فلاح

حانیه فلاح

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: آزاد یزد
رتبه: 3000 منطقه 2

منصوره خاکباز

منصوره خاکباز

مشاور ریاضی و زبان

رشته تحصیلی: دندانپزشکی
دانشگاه:آزاد اصفهان
رتبه: 2100 منطقه 2

girl placeholder

سپیده محمدی

مشاور تجربی و انسانی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی زنجان
رتبه: 2600 منطقه 2

خاطره دارستانی فراهانی

خاطره دارستانی فراهانی

مشاور انسانی

رشته تحصیلی: مشاوره
دانشگاه: خوارزمی
رتبه: 1003 منطقه 1

girl placeholder

حنانه مسلم خانی

مشاور انسانی

رشته تحصیلی: روانشناسی
دانشگاه: تهران
رتبه: 17 منطقه 1

زهرا محمودی

زهرا محمودی

مشاور انسانی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق
دانشگاه: تهران
رتبه: 174 منطقه 2

girl placeholder

فاطمه سلیمانی

مشاور رشته انسانی

رشته تحصیلی: علوم تربیتی
دانشگاه: الزهرا
رتبه: 719 منطقه 1

girl placeholder

زهرا سلیمانی

مشاور رشته انسانی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق
دانشگاه: شاهد
رتبه: 920 منطقه 1

محمد حاج علی اکبری

محمد حاجی علی اکبری

مشاور رشته انسانی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق
دانشگاه: تهران
رتبه: 786 منطقه 2

سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

مشاور ریاضی، تجربی و انسانی

رشته تحصیلی: دبیری فیزیک
دانشگاه: فرهنگیان شهید بهشتی
رتبه: 2700 منطقه 3

girl placeholder

سپیده محمدی

مشاور رشته‌های تجربی و انسانی

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی زنجان
رتبه: 2600 منطقه 2

دانیال فیروزیان

دانیال فیروزیان

مشاور رشته تجربی

رشته تحصیلی:پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی گلستان
رتبه: 1400 منطقه 2

girl placeholder

مهتاب سامی

مشاور تجربی و زبان

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: علوم پزشکی همدان
رتبه: 794 منطقه 1

محمد حسن طاهری

محمد حسن طاهری

مشاور تجربی و زبان

رشته تحصیلی: پزشکی
دانشگاه: جندی شاپور اهواز
رتبه: 890 منطقه 2

فاطمه صفری

فاطمه صفری

مشاور ریاضی و زبان

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر
دانشگاه: تهران
رتبه: 556 منطقه 2

سید علی مومنی

سیدعلی مومنی

مشاور ریاضی و زبان

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
دانشگاه: صنعتی شریف
رتبه: 425 منطقه 2

آلاله فروزنده فر

آلاله فروزنده‌فر

مشاور پایه نهم

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
دانشگاه:صنعتی امیرکبیر
رتبه: 685 منطقه 2