محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.

رشته‌های پولی!

پزشکی
آخرین رتبه قبولی پردیس پزشکی: ۲۵۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۱۶ تا ۲۲ میلیون تومان

دندونپزشکی
آخرین رتبه قبولی پردیس دندوپزشکی: ۲۰۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۱۷ تا ۲۲ میلیون تومان

داروسازی
آخرین رتبه قبولی پردیس داروسازی: ۲۵۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۱۶ تا ۲۱ میلیون تومان


پرستاری
آخرین رتبه قبولی پردیس پرستاری: ۱۱۰۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۷ تا ۸ میلیون تومان

فیزیوتراپی
آخرین رتبه قبولی پردیس پزشکی: ۳۰۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۷ تا ۸ میلیون تومان

مامایی
آخرین رتبه قبولی پردیس پزشکی: ۸۰۰۰ (منطقه۱)
هزینه: هر ترم ۷ تا ۸ میلیون تومان

میدونم هزینه‌ش خیلی زیاده ولی این پست برای اوناییه که کم میخونن و دل بستن به پردیس!
خب بچه‌ها! الان یکم روی خودتون سرمایه‌گذاری کنید و یکم بیشتر درس بخونید تا درآینده از هزینه‌هاتون کم بشه.