محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.

توی اسفند چیکار کنیم؟

📛مطالبی که در اسفند‌ماه باید بیشتر بهشون دقت کنین 👇🏻📛

‌‌

📔شیمی: استوکیومتری 

‌‌

📕فیزیک: سینماتیک ودینامیک 

‌‌

📗ریاضی: تابع ، مثلثات، هندسه 

‌‌

📘زیست: ژنتیک ، گیاهان فصل‌های اخر دوازدهم که در ارتباط با غذاسازی گیاهانه

‌‌

📙ادبیات: آرایه ، دستور، قرابت معنایی

‌ ‌

📖دین و زندگی: حفظ آیات باید تموم شده باشه و بعد از عید بری سراغ ارتباطات و ترکیبی خوندن .

🧾 باید کلمات و قواعد عربی و زبان ‌انگلیسی رو تموم کرده باشی و بعد از عید بری سراغ درک مطلب عربی و‌ ریدینگ و کلوز زبان .